تعمیر و باز سازی انواع کوره های صنعتی و آزمایشگاهی

نصب کنترل کنننده بر روی انواع کوره

نصب سنسور دما بر روی کوره صنعتی و آزمایشگاهی

تعویض برد انواع کوره

تعمویض المنت کوره

کوره شرکت: کوره naberthermکوره , carbolite کوره , thermoconcept ,paragonکوره ,finetechکوره ,کوره labtech

تعمیر کوره آزمایشگاهی در محل و در اسرع وقت

مشاوره در تست راه اندازی و خرید قطعات از نمایندگی

مشاور فنی:کچویی 09124919274

X