۱-انکودر encoder

انکودر دارای یک فرستنده نوری است ویک گیرنده فتو ترانزیستوری صفحه مدور شیشه ای و بخش ثابت می باشد.

انکودر موقعیت سرووservo را در هر لحظه به درایو به صورت پالسی منتقل می کند.

۲-رزولور RESLVER

رزولور مانند یک موتور الکتریکی ساده دارای دو سیم پیچ با اختلاف فاز ۹۰ درجه است.

رزولور با اختلاف فاز ایجاد شده بین دو سیم پیچ می تواند موقعیت سروو servo را به درایو منتقل کند.

مشاوره فنی سروو درایو: مهندس کچویی ۰۹۱۲۴۹۱۹۲۷۴

X